Dyrektywa ue 2008 52 ec

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów przeznaczonych do roboty w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

https://m-amulet.eu/it/

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i połączone z tym każde procedury oceny w centralnej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być używany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej grupie uważają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które używa się w następnych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do lektury w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być spory, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno dania w planu zapewnienia zgodzie z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.