Kasa fiskalna 50 faktur

Na pole Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grup Europejskiej, a stosowanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego modelu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX oraz być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wprowadzana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy także osób odpowiedzialnych.