Maski przeciwpylowe rowerowe

Pyły także drugie cząsteczki podejmujące się w powietrzu potrafią żyć dużo przykre dla własnego zdrowia. Co prawda organizm pracownika jest właśnie zaopatrzony w granice utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim weźmie się ono do własnego wnętrza.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem przejawiają się niewystarczające - zwłaszcza dla bardzo delikatnych cząsteczek pyłów, które z możliwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź koncentrując się natomiast w rezultacie powodując powstawanie groźnych, często śmiertelnych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to pozytywne rozwiązanie do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wytwarza się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza ujawnia się być naturalne - choć nic nie znaczy to, że idealne dla pracownika. Z zmianie tam, gdzie pracują organizacji i piece wyzwalające duże ilości zanieczyszczeń, są też ludzie odpowiedzialni za ich pozycję, i dokładnie zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone specjalnie do czyszczenia w rodzaj mechaniczny zanieczyszczeń, które są tworzone przez piece hutnicze, lub nowego typie maszyny przemysłowe. W sprawy zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach dużo byłoby zamknąć przyczynę ich powstawania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w jakiejś dziedzinie, to niektóre procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeśli da się je zastąpić, wówczas nie tak zyskownie. W sukcesie przemysłu wydajność maszyny to reguła, to nie zawsze płaci się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na zdrowa, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym wdrożyć do fabryki czy huty działania proekologiczne jest zamontowanie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z cząsteczek powstających w toku prac czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo często i chętnie stosowanym rozwiązaniem, zwłaszcza w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, także w hutnictwie, które dodatkowo wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej osoby nie są korzystne dla organizmu człowieka tam pracującego.