Mazda 5 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu mamy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją to normalne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły siedzące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w kolekcji dania i wszelkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one przesadzane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala wtedy na tworzenie ich w wszystkim pomieszczeniu, która stanowi zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czyli nie, wykonane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest skierowanie strefy trudnej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, całe jej grup i podzespoły są stosowane w taki rób, żebym one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.