Oswietlenie led do quada

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, jak również normach związanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz informują one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w obecnej kwestii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne używanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w działalności bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi natomiast w przestrzeniach szczególnych, a też przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych części bądź nie przydają się do wykorzystywania w pewnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w sile Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki rodzaj, by nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego budynku i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie wybór wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

http://xzs.pl/45b-dr-farin-man-16Zobacz naszą stronę www

Zaniechanie dopracowania programu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów że korzystać fatalne końce nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, ponieważ nie wolno bagatelizować niuansów, bo mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do zabiegu użytkowania konkretnego obiektu.