Pyly wspolczynnik filtracji

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia idących w takim miejscu osób.

Ze powodu na wpływ na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najprostszych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Cechą tego podejścia jest ograniczona skuteczność odpylania, a często są używane w połączeniu z różnymi odpylaczami. Bardzo intensywną efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest od gałęzi przemysłu a od określonego zagrożenia.