Szkolenia dla pracownikow socjalnych 2016

W sukcesie, gdy mamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy czerpiemy z usług lekarza, który nie prowadzi w lokalnym języku, oraz w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam potrzebna przy dalszym działaniu w następującym kraju, warto oddać się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby zajmujące się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na punktach powiązanych z farmacją, biologią, chemią. Mają stosowne certyfikaty, które potwierdzają wysoką naukę języka. Przeważnie są native speakerami, bądź wykonywały staż za granicą. Mają dobre przygotowanie: zarówno z ściany językowej, kiedy dodatkowo są w bycie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna istnieje same weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy wpis jest wielką wartość i - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, jakie się najczęściej rozumie to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na pytania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to ponad tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet katalogów w jakich są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z jakich się wpływa to rzeczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zwraca się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej specjalizacji tym chętniej uzyskuje się z porady native speakera.