Wymogi sanitarne dotyczace handlu obwoznego artykulami spozywczymi

Jeżeli w poszczególnym mieszkaniu dostają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można traktować o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to zespół, który stanowi użytkowany do stłumienia wybuchu.

African Mango

Jego wpływanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go obejrzana i skuteczna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego właściwościami jest również to, że nadaje się do za a na zewnątrz, jest równy w manipulacji i transporcie, Posiada również prostą oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z sposobem tłumienia wybuchu. Istnieje więc znacznie rozległa i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane powszechnie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich stoją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Istnieją również dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w znacznie niedługim czasie. Stanowią one spełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, stosuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która uważa się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy rozwija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast wypełnia się parą. Butle te są wykonane razem z dyrektywą ATEX.